Bestuur

Het Bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en twee algemene bestuursleden.
 

Functie

Wie

Email

Voorzitter

Gertjan van Beijnum   

voorzitter@domstaddodgers.nl

Penningmeester   

Jolanda van Dijk

penningmeester@domstaddodgers.nl

Secretaris

Vacant

secretaris@domstaddodgers.nl

Algemeen bestuurslid

Carlo Tiecken

ledenadministratie@domstaddodgers.nl

Algemeen bestuurslid

Pieter Verhoeven

pieter@domstaddodgers.nl

E-mail: bestuur@domstaddodgers.nl


Het Bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Domstad Dodgers en komt gemiddeld eens per 4 weken bij elkaar voor een bestuursvergadering. Het bestuur heeft ook contacten met derden, zoals de Vereniging Sport Utrecht, verschillende onderdelen binnen de gemeente en de bond, de KNBSB.

Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. Voor iedere commissie binnen de vereniging is een bestuurslid als contactpersoon aangewezen. Alle bestuursleden zijn te bereiken via het algemene e-mailadres bestuur@domstaddodgers.nl.

 

  Portefeuille
Gertjan van Beijnum Accomodatiecommissie
  Wedstrijdcommissie
  
Jolanda van Dijk Kantinecommissie
  Kascontrolecommissie
  
Secretaris / Bestuur Communicatie intern/extern
  Activiteitencommissie
  
Carlo Tiecken Sponsorcommissie
  Ledenadministratie
  
Pieter Verhoeven Technische Commissie
  Kledingcommissie

Agenda

Geen activiteiten gepland

Domstad Dodgers

Admiraal Helfrichlaan 20
3527 KV Utrecht
info@domstaddodgers.nl

Informatie

Lid worden
Route
Contact